Informatie

Algemene informatie die voorheen in de papieren informatiegids aan gemeenteleden werd verstrekt, zal de komende tijd voor een deel op de website worden gezet.

De informatie over beheer en financiën is inmiddels beschikbaar.

Voor alle duidelijkheid: de ‘adressengids’ zal niet vrij toegankelijk op de website worden gepubliceerd.