Beheer en financiën

Hier vind je meer informatie over hoe de kerk omgaat met het geld dat nodig is om kerk te zijn in Rotterdam. Het gaat dan om de inkomsten en de uitgaven, maar natuurlijk ook over de gebouwen. Voor meer informatie ga naar:

 

Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer (CvB) is verantwoordelijk voor het beheer van de kerk en pastorie en de financiën. Bij dit beheer gaat het erom dat het kerkgebouw gebruikt kan worden op de zondagen maar ook doordeweeks, dat hiervoor tijdig onderhoud aan de panden plaatsvindt en dat de financiën op orde zijn. De CvB kent de volgende functies: voorzitter, secretaris, onderhoudscoördinator, facilitair beheerder, penningmeester en boekhouder. Het is de bedoeling dat elke functie wordt uitgevoerd door een gemeentelid. Op het moment zijn alle functies vervuld. Heb je een vraag aan de commissie? Mail je vraag dan naar cvbrotterdamcentrum@gmail.com

Financiële bijdrage

De belangrijkste inkomsten van de kerk zijn de financiële bijdragen van gemeenteleden. Deze bijdrage noemen we ook wel vaste vrijwillige bijdrage (VVB). Het is de bedoeling dat elk gemeentelid naar vermogen een bijdrage levert. Wil je meer informatie over hoe je kunt bepalen wat jouw bijdrage zou kunnen zijn? Kijk dan hier: financiële bijdrage. Als je een financiële bijdrage wilt leveren, dan kun je deze overmaken op bankrekening NL15 INGB 0000 0972 35.

We kunnen het ook heel makkelijk voor je maken, door gebruik te maken van een automatische incasso. Je kunt hiervoor het formulier voor de automatische incasso gebruiken. Vul het in en geef het aan de penningmeester. Je kunt het ingevulde formulier ook scannen en aan de penningmeester mailen: penningmeester@ikgeloof.nl

Collecten

Tijdens de kerkdiensten is er een moment dat er geld opgehaald wordt. Dit is meestal voor specifieke doelen. Je kunt denken aan het onderhoud van de kerk, de diaconie en aan organisaties die zich inzetten om anderen te helpen. Naast munten en briefgeld kun je ook gebruik maken van collectemunten. Voordeel hiervan is dat je het als gift kunt opgeven bij de belastingaangifte. De munten moet je van tevoren bestellen. Je hebt daarbij de keuze uit grijze munten (€ 1,00 per stuk) en blauwe munten (€ 0,50 per stuk). Collectemunten kun je bestellen door € 50,- voor grijze munten of € 25,- voor blauwe munten over te maken op bankrekening NL88 INGB 0000 4151 48. Vermeld hierbij je naam en adres zodat degene die de munten uitgeeft, weet aan wie ze moeten worden gegeven.

Bijdrage verbouwing

Ons kerkgebouw voldeed niet meer helemaal aan de eisen van deze tijd en is daarom ingrijpend verbouwd. Je zult begrijpen dat hiervoor behoorlijk wat geld nodig was. Hiervoor kun je nog steeds een bijdrage leveren. Dat kan op het bankrekeningnummer NL84 INGB 0006 6735 63, maar vermeld dan wel dat het om de verbouwing gaat!

Declareren van kosten

Binnen onze gemeente zijn diverse mensen actief binnen groepen en commissies. Deze groepen hebben een plan dat ze uitvoeren volgens een goedgekeurde begroting. Wanneer je kosten maakt binnen het goedgekeurde plan, dan kun je de kosten declareren. Je kunt je declaratie mailen naar penningmeester@ikgeloof.nl maar je kunt het ook bij hem afgeven.

Facilitair beheer

Wij proberen zo veel mogelijk alles zelf te organiseren. Daarvoor wordt dankbaar gebruik gemaakt van gemeenteleden. Je kunt denken aan het regelen van praktische zaken rondom de kerkdienst, schoonmaken, klein onderhoud of even de handen uit de mouwen te steken om een specifieke klus te klaren. Zo wordt elke eerste zaterdag van de maand een deel van de kerk schoongemaakt door een kring. Vind jij het leuk om een bijdrage te leveren of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de facilitair beheerder via kerkbeheercentrum@gmail.com

Zaalhuur

Het is mogelijk om gebruik te maken van een zaal in de kerk door deze te huren. We maken hiervoor onderscheid tussen gemeenteleden en anderen. Dit betekent dat de gemeente altijd voorrang heeft op anderen. Wanneer je de zaal wilt huren of als je informatie wilt over de tarieven, dan kun je contact opnemen met de facilitair beheerder via kerkbeheercentrum@gmail.com. Wil je eerst meer informatie over de tarieven? Dat kun je hier vinden.

Diaconie

De verantwoordelijkheid voor de diaconie ligt bij de diakenen. De diakenen kunnen met het geld dat zij ontvangen mensen helpen die dit nodig hebben. Binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. Wil je een bijdrage overmaken voor dit belangrijke werk? Dan kan je dit doen door geld over te maken op bankrekening NL32 INGB 0004 0910 01. Als je meer informatie wilt over het werk van de diaconie of als je op een andere manier een bijdrage wilt leveren, neem dan contact op met de diakenen via diaconiecentrum@gmail.com

Lijfrenten en legaten

Een financiële bijdrage aan de kerk kan ook in de vorm van een lijfrente of een legaat. Een gift in de vorm van een lijfrente is aan een aantal voorwaarden verbonden. Je moet het via de notaris vastleggen, het betreft periodieke bijdragen en voor een periode van tenminste vijf jaar. Dan is er voor je belastingaangifte geen drempel. Het is ook mogelijk om via een legaat (vastgelegd in je testament) geld of goed na te laten aan de kerk. Als je dit wilt doen, neem dan in je testament op wat je na wilt laten aan de gereformeerde kerk vrijgemaakt van Rotterdam centrum. Wil je het voor een specifiek doel nalaten, dan moet je dit natuurlijk ook aangeven.