Pionier 20+

 

Pionier voor twintigers

Heb je een warm hart voor 20 plussers én voor Rotterdam?
De classis Rotterdam (GKv) zoekt op zeer korte termijn een pionier voor twintigers (m/v).

Achtergrond en doel

Vanwege het vertrek van de huidige pionier, is er voor de komende twee jaren een plek voor een opvolging…
Voortborduren? Navolgen? Ook, maar vooral echt pionieren, het aangaan van relaties met twintigers (grofweg 20-35 jaar oud) en het stimuleren tot het aangaan van deze relaties.
Op zoek naar activiteiten die er op gericht zijn om zoekende twintigers te helpen zich te verbinden met God, met geloof, met anderen in een kerk of geloofsgemeenschap en met elkaar.
Een vrije rol, maar niet losgelaten.

De pionier zal zoveel mogelijk samenwerken met de predikant en kerkenraad van GKv Rotterdam-Centrum, zodat de pionier in de context en dynamiek van Rotterdam zelf inhoudelijk ondersteund en uitgedaagd kan worden én zodat toegewerkt kan worden naar een structuur waarin een natuurlijke overdacht van contacten en zorg kan plaatsvinden.

Taken

De pionier:

– Gaat relaties aan en/of intensiveert al opgebouwde relaties met twintigers die in Rotterdam wonen, die van huis uit afkomstig zijn uit een van de GKv kerken of via een andere weg met hem/haar in aanraking komen, met als doel het ontwikkelen van betekenisvolle relaties waarin ruimte is om de betekenis van het christelijk geloof in hun leven te (her)ontdekken.
– Probeert verbindingen te leggen en in die verbindingen hen te helpen en/of uit te dagen om meer betrokken te raken op Christus, op geloof, op elkaar, op de/een kerkelijke gemeente en op de leefwereld waarin zij geplaatst zijn.
– Stimuleert anderen (c.q. christenen en kerken in de context van groot Rotterdam) tot het zoeken naar mogelijkheden waardoor natuurlijke verbindingen ontstaan en bovendien vrijwilligers worden gevonden.
– Legt contacten met, onderhoudt deze contacten en werkt waar mogelijk samen met organisaties en kerken die in Rotterdam zich ook bezighouden met het ontwikkelen van netwerken van en voor twintigers
– Ontvangt inhoudelijke en praktische ondersteuning voor zijn/haar werk bij de kerkenraad van Rotterdam-Centrum en ontwikkelt in samenwerking met deze kerkenraad een structuur waarin ook anderen dan de pionier zich actief inzetten om verbindingen met twintigers te behartigen, ook wanneer het dienstverband wordt beëindigd.
– Houdt jaarlijks de classis Rotterdam op de hoogte van de ervaringen en bevindingen.

Verwachtingen

We verwachten van de pionier dat hij/zij:

– Gelooft in God de Vader, Zoon en Heilige Geest;
– Jezus wil volgen in het dagelijks leven;
– lid is van een kerkelijke gemeente, bij voorkeur GKV/NGK/CGK
– minimaal een relevante afgeronde opleiding op HBO-niveau heeft
– kennis heeft van de wereld van jongeren, hun cultuur en de sociale media waarvan zij zich bedienen;
– sociaal en belangstellend naar jongeren toe is;
– inventief, enthousiasmerend, creatief, innovatief en procesvaardig is, en veranderkundige kwaliteiten heeft;
– communicatief zeer vaardig is;
– goed kan organiseren;
– een groep vrijwilligers die om hem/haar heen staat kan aansturen;
– werkt op onregelmatige tijden
– minimaal voor 28 uur per week beschikbaar is

Wat mag je van ons verwachten?

– Ondersteuning en begeleiding
– Uitdagingen en ruimte
– Goede arbeidsvoorwaarden conform Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Werkers van Steunpunt Kerkenwerk

Download hier dit profiel